22 listopada - 30 listopada 2019

Regulamin

Poniżej znajdują się regulaminy do naszych konkursów. Wersja angielska oraz formularze zgłoszeniowe, dostępne na dole strony.

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY POLSKI DEBIUT FILMOWY I FILM DRUGI 

24. FORUM KINA EUROPEJSKIEGO CINERGIA

 1. Nagroda za Najlepszy Debiut Polski i Film Drugi to konkurs, który wyłonić ma najlepszy zdaniem jury film, twórcy znajdującego się na początku swojej drogi twórczej. W jednym konkursie dopuszczony jest udział pełnometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych.

 2.  Nagroda jest przyznawana raz na rok, podczas Forum Kina Europejskiego CINERGIA.

 3.  Laureaci otrzymują dyplomy i statuetki oraz nagrodę pieniężną. Wysokość nagrody określa organizator w porozumieniu z fundatorem nagrody.

 4.  W konkursie mogą brać udział filmy debiutantów, absolwentów i studentów polskich szkół filmowych. Udział w konkursie otwarty jest też dla twórców kina niezależnego.

 5.  Do udziału w konkursie nie mogą być zgłaszane filmy, które brały udział w zeszłorocznej selekcji.

 6.  Za debiut reżyserski w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się pierwszy i drugi pełnometrażowy film fabularny, dokumentalny lub animowany przeznaczony do dystrybucji kinowej, którego czas trwania przekracza 60 minut.

 7.  Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać posiadający autorskie prawa majątkowe do filmu: twórcy, producenci oraz instytucje i uczelnie filmowe, w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2019. Komisja selekcyjna wybiera ze zgłoszonych filmów najlepsze jej zdaniem produkcje.

 8.  Dyrektorzy festiwalu mogą zaprosić do konkursu filmy nie zgłoszone do niego oficjalną drogą, ale uznane w gronie organizatorów za wartościowe i ważne.

 9.  Wyniki selekcji zostaną podane na oficjalnej stronie festiwalu mieszczącej się pod adresem cinergiafestival.pl

 10.  Nagrodę Główną - Kryształowe Jabłko przyznaje Jury wyłonione przez organizatora z grona profesjonalistów reprezentujących polską branżę filmową.

 11.  Jury ma do dyspozycji Nagrodę Główną Kryształowe Jabłko oraz maksymalnie dwa wyróżnienia.

 12.  Możliwe jest przyznanie dodatkowych nagród w porozumieniu ze sponsorami i organizatorami. Możliwe jest podwyższenie wartości nagród.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA NAJLEPSZY

POLSKI DEBIUT I FILM DRUGI

 

1. ZGŁOSZENIE FILMU

Kopie filmów (nośnik z angielskimi napisami: DVD, Blu-ray, link internetowy) wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przysyłać (mail, poczta tradycyjna – liczy się data stempla pocztowego) nie później niż do 1 października 2019 roku na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA

Konkurs na Najlepszy Polski Debiut i Film Drugi

Kino Charlie, ul. Piotrkowska 203/205

90-451 Łódź

 

2. UDZIAŁ W KONKURSIE

Kopie filmów zakwalifikowanych do konkursu będą przyjmowane do 8 listopada 2019. Akceptujemy następujące formaty: DCP, Blu-ray. Nośnik z filmem (fizyczny lub elektroniczny) należy przesyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA

Konkurs na Najlepszy Polski Debiut i Film Drugi

Kino Charlie, ul. Piotrkowska 203/205

90-451 Łódź

 

Informacje na temat konkursu:

Krzysztof Spór

Dyrektor Programowy 24. FKE CINERGIA

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.cinergiafestival.plREGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY EUROPEJSKI DEBIUT FILMOWY I FILM DRUGI

24. FORUM KINA EUROPEJSKIEGO CINERGIA

ŁÓDŹ 22 - 30 LISTOPADA 2019 r.

 

 

 1. Konkurs na najlepszy europejski debiut filmowy i film drugi poświęcony jest fabularnym filmom pełnometrażowym. Za debiut reżyserski w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się pierwszy i drugi pełnometrażowy film fabularny przeznaczony do dystrybucji kinowej, którego czas trwania przekracza 60 minut.

 2. Film zakwalifikowany do konkursu powinien być produkcji europejskiej, ale może być także efektem międzynarodowej koprodukcji, z przewagą wkładu koproducenta europejskiego.

 3. Organizatorzy mają możliwość zaprosić do udziału w konkursie film z kraju nie znajdującego się na kontynencie europejskim, ale związanego kulturowo lub historycznie z Europą (jak przykładowo Izrael, Turcja czy Kazachstan)

 4. Dla wsparcia i promocji ambitnych, wartościowych, oryginalnych, ciekawych poszukiwań twórców filmowych ustanawia się Nagrodę za Najlepszy Debiut Europejski.

 5. Nagroda w postaci statuetki Kryształowej Łódki przyznawana jest raz na rok, podczas Forum Kina Europejskiego CINERGIA. Laureaci otrzymują dyplomy i statuetki.

 6. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać posiadający autorskie prawa majątkowe do filmu: twórcy, producenci oraz instytucje i uczelnie filmowe, w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2019. Komisja selekcyjna wybiera ze zgłoszonych filmów najlepsze jej zdaniem produkcje.

 7. Dyrektorzy festiwalu mogą zaprosić do konkursu filmy nie zgłoszone do niego oficjalną drogą, ale uznane w gronie organizatorów za wartościowe i ważne.

 8. Wyniki selekcji zostaną podane na oficjalnej stronie festiwalu mieszczącej się pod adresem cinergiafestival.pl

 9. Nagrodę Główną - Kryształowa Łódka przyznaje Jury wyłonione przez organizatora z grona profesjonalistów reprezentujących branżę filmową.

 10. Możliwe jest przyznanie dodatkowych nagród w porozumieniu ze sponsorami i organizatorami. Możliwe jest podwyższenie wartości nagród.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA NAJLEPSZY

EUROPEJSKI DEBIUT FILMOWY I FILM DRUGI

 1. ZGŁOSZENIE FILMU

Kopie filmów (nośnik z angielskimi napisami: DVD, Blu-ray, link internetowy) wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przysyłać (mail, poczta tradycyjna – liczy się data stempla pocztowego) nie później niż do 1 października 2019 roku na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA

Konkurs na Najlepszy Polski Debiut i Film Drugi

Kino Charlie, ul. Piotrkowska 203/205

90-451 Łó Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA

Konkurs na Najlepszy Polski Debiut i Film Drugi

Kino Charlie, ul. Piotrkowska 203/205

90-451 Ł dź

 

2. UDZIAŁ W KONKURSIE

Kopie filmów zakwalifikowanych do konkursu będą przyjmowane do 8 listopada 2019. Akceptujemy następujące formaty: DCP, Blu-ray. Nośnik z filmem (fizyczny lub elektroniczny) należy przesyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA

Konkurs na Najlepszy Polski Debiut i Film Drugi

Kino Charlie, ul. Piotrkowska 203/205

90-451 Łódź

 

Informacje na temat konkursu:

Anna Serdiukow

Dyrektor Artystyczna 24. FKE CINERGIA

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.cinergiafestival.pl


 

REGULATIONS OF THE BEST EUROPEAN DEBUT AND SECOND FILM COMPETITION

 24th FORUM OF EUROPEAN CINEMA CINERGIA,

ŁÓDŹ 22nd - 30th of NOVEMBER 2019

 1. The Best European Debut and Second Film Competition is dedicated to the full-length feature films. The directorial debut, within the meaning of these Regulations, is considered as the first and second full-length feature film meant for the theatrical distribution; furthermore its duration must exceed 60 minutes.

 2.  

  Film qualified for the competition should be of European production, however it can also be the result of the international co-production, where the majority of the contribution is brought by the European co-producer.

 3.  

  The Organisers have right to add film or films for the competition which are produced outside the European borders but are connected culturally or historically with Europe (such as Israel, Turkey or Kazakhstan).

 4.  

  In order to support and promote ambitious, valuable, original and interesting artistic explorations among young European film directors, the award for the Best European Debut Film is established.

 5.  

  The award, in form of the Crystal Boat statue, is granted once a year, during the Forum of European Cinema CINERGIA. The winners receive diplomas and statuettes.

 6.  

  Candidates for the competitions can be submitted by the concerned creators, producers and film institutions who own copyrights and licence for their film within the deadline set as 1st of October 2019. The selection committee shall select the best, in their opinion, pictures from among all the submitted films.

 7.  

  The selection committee and the art and programme director, can invite to the competition films acknowledged by the organisers as valuable and important.

 8.  

  The results of selection shall be announced on the official web page of the festival at cinergiafestival.pl

 9.  

  The award is granted by the Jury nominated by the Organiser within professionals who represents film branch.

 10.  

  Organisers have right to give additional awards based on cooperation with sponsors. There is always a possibility to raise established award.

 

 


CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE BEST EUROPEAN DEBUT AND SECOND FILM COMPETITION

1. FILM SUBMITTION

Copy of a film (with English subtitles: on DVD, Blu-ray or via the Internet link) together with the signed Application form should be provided by email or post with post stamp no later than 1st of October 2019 to the following address:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

or

24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA

Konkurs na Najlepszy Debiut Europejski i Film Drugi/The Best European Debut And Second Film Competition

Kino Charlie

ul. Piotrkowska 203/205

90-451 Łódź, Poland

 

2. PARTICIPATION IN COMPETITION

Film copies which we accepted to be in Competition will be received no later than at 8th of November 2019. We shall accept copies of the films with English subtitles and on DCP or Blu-Ray. Data storage with film should be sent to the following address:

Information regarding competition sections are provided by: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

or

24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA

Konkurs na Najlepszy Debiut Europejski i Film Drugi/The Best European Debut And Second Film Competition

Kino Charlie

ul. Piotrkowska 203/205

90-451 Łódź, Poland

 

Information about the competition:

Anna Serdiukow

Art Director of 24. Forum of European Cinema CINERGIA

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.cinergiafestival.pl

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

1. FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_-_FKE_CINERGIA_-_Konkurs_Polski.docx

2. FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_-_FKE_CINERGIA_-_Konkurs_Europejski.docx

3. FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_-_FKE_CINERGIA_-_Konkurs_Europejski_english.docx